Wij vinden dat lokale politiek bedreven hoort te worden door de inwoners van Nieuwegein!

Inwoners van Nieuwegein: u dus! Of uw buren, kennissen, vrienden of buurtgenoten. Wij gaan ervan uit dat de mensen die dag en nacht midden in de Nieuwegeinse samenleving wonen en misschien ook wel werken, weten wat er in hun stad speelt en wat er aan de stad verbeterd moet worden. LOKALE VERNIEUWING vindt daarom dat de inwoners van Nieuwegein moeten bepalen wat er moet gebeuren in de stad en niet de landelijke politiek! Mede daarom zijn wij er ook trots op dat we een onafhankelijke en lokale politieke partij zijn. Wij hoeven en willen alleen rekening te houden met het belang van Nieuwgein, zonder daarbij gehinderd te worden door beperkingen of regels van een landelijk opererende politieke partij met andere of meer belangen dan alleen het Nieuwegeins belang.

Om zoveel mogelijk Nieuwegeiners hierbij te kunnen betrekken, zijn wij een unieke campagne begonnen! U kunt vanaf nu vriend worden van LOKALE VERNIEUWING!

 

Als u vriend wordt van LOKALE VERNIEUWING, vieren we dat met een feestje!
Als u vriend wordt van Lokale Vernieuwing, steunt u onze lokale ideeën en onderschrijft u ons verkiezingsprogramma. Op deze manier hopen wij een groot draagvlak te krijgen en steeds meer aandacht te trekken voor onze ideeën en acties.

Om u te bedanken voor uw vriendschap en steun, nodigen wij u uit op ons verkiezingsfeestje dat wij zullen organiseren als wij bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 4 of meer zetels halen! Het aantal consumptiebonnen dat u van ons voor dit feestje krijgt, is afhankelijk van het aantal zetels dat wij behalen. Hierbij geldt: hoe meer zetels voor onze partij, hoe meer consumptiebonnen voor u!

Voor slechts € 5,00 kunt u al vriend worden van onze partij.

Om vriend van LOKALE VERNIEUWING te worden, maakt u € 5,00 over op IBANnummer NL44RABO0325889775  t.n.v. Lokale Vernieuwing, graag onder ‘omschrijving’ uw naam en e-mailadres vermelden (i.v.m. contact en informatie over het feest).

Natuurlijk worden op ons feest niet alleen onze ‘vrienden’, maar ook onze ‘leden’ uitgenodigd. Een lidmaatschap kost € 25,- per jaar.

Categorieën: Uncategorized