AFVAL, MILIEU EN GROEN

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING vindt dat afvalstoffenheffing kostendekkend moet blijven en op een duurzame manier moet worden aangepakt. Het gescheiden inzamelen van afval vinden wij hierbij een belangrijk punt. De gemeente moet hieraan bijdragen door het scheiden van afval voor de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Het vooraf, door de inwoners zelf, scheiding van glas, plastic en papier blijft hierbij noodzakelijk.

Met betrekking tot duurzaamheid en “groene maatregelen” vindt LOKALE VERNIEUWING dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft.

Wat betreft de groenvoorzieningen in Nieuwegein vinden wij dat deze op een veilige en verantwoorde wijze gehandhaafd en onderhouden moeten blijven. Belangrijk is dus dat wijken hun groen behouden, er regelmatig onderhoud plaatsvindt en dat bestaand groen ook groen blijft!

LOKALE VERNIEUWING is voor duurzame energieopwekking, maar geen voorstander van energieopwekking via windmolens in woonkernen of dichtbij bewoond gebied.

ONZE STANDPUNTEN OVER AFVAL, MILIEU EN GROEN

LOKALE VERNIEUWING WIL

  • Milieudelicten en illegale vuilstort moeten hard aangepakt worden en er dient consequent hierop gecontroleerd en gehandhaafd te worden.
  • Bestaand groen blijft groen.
  • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen mits een redelijk rendement haalbaar is.
  • Bouwen van energie neutrale woningen stimuleren en faciliteren (nul op de meter).
  • Isolatie van het oudere woningbestand versnellen in samenspraak met de woningcorporaties.
  • Aanleg en gebruik van groene (sedum) daken stimuleren.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen