BESTUUR EN ORGANISATIE

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING is er voor alle inwoners en bedrijven van Nieuwegein, aan wiens welbevinden wij graag een grote en positieve bijdrage leveren. Wij doen dat op zo veel mogelijk maatschappelijk relevante onderwerpen door overleg te voeren met inwoners en andere van belang zijnde partijen. Dit kunnen bedrijven, instanties, belangenorganisaties en andere professionals zijn.

ONZE STANDPUNTEN OVER BESTUUR EN ORGANISATIE

LOKALE VERNIEUWING WIL

 • De Gemeente Nieuwegein dient zich verder te ontwikkelen naar een eigentijdse, op inwoners en bedrijven gerichte, klantvriendelijke en flexibele organisatie.
 • Samenwerking zoeken en behouden met de omliggende gemeenten vanuit de visie om efficiënter en krachtiger te kunnen opereren.
 • Het luisteren naar en gezamenlijk zoeken met de inwoners en bedrijven naar optimale oplossingen moet de standaard werkwijze worden binnen de gemeente.
 • Belanghebbenden dienen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij beleidsbeslissingen.
 • Beleidsnota’s dienen in begrijpelijke taal en transparant aan gemeenteraad en inwoners gepresenteerd te worden.
 • Wijkgerichte aanpak moet adequaat en met oog voor gevolgen ingevuld worden.
 • Informeren en communiceren met inwoners en bedrijven dienen proactief inhoud en vormgegeven te worden waarbij I(C)T-mogelijkheden optimaal benut en gebruikt moeten worden.
 • De loketfunctie van de gemeente dient laagdrempelig voor inwoners en bedrijven te zijn en makkelijk ingevuld te worden.
 • De dienstbaarheid aan de klant/burger staat centraal en ICT is hierbij ondersteunend aan de uitvoering.
 • Externe inhuur van adviesbureaus en deskundigen vindt alleen nog plaats als de deskundigheid binnen het gemeentelijk apparaat aantoonbaar ontbreekt.
 • Externe inhuur moet beperkt worden in een percentage van het totale personeelsbestand (Maximaal 2%).
 • Extra aandacht dient uit te gaan naar de integriteit van bestuurders en politieke ambtsdragers zoals raad- en commissieleden.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

 • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
 • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
 • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
 • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen