CORONA

ONZE KERNWAARDEN:

  • Wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de sociale gevolgen van Corona. Er moet goed gekeken en gezorgd worden voor Nieuwegeiners die sociale contacten, activiteiten, school of werk missen en daardoor mogelijk vereenzamen of zich hierdoor niet fijn voelen. Wij vinden het de taak van de gemeente om activiteiten of samenkomsten aan te bieden die, binnen de geldende maatregelen, wel kunnen en mogen. Wijkinitiatieven of lokale initiatieven dienen hierbij serieus te worden genomen en een grote rol te spelen;
  • Met name winkels, horeca en sportfaciliteiten moeten, binnen de geldende regels,  uitdrukkelijk worden gestimuleerd om hun onderneming open te houden om juist in deze Coronatijd ten dienste van de Nieuwegeiners te kunnen staan;
  • Bij initiatieven van Nieuwegeiners of ondernemers moet de houding van de gemeente positief en hartelijk zijn en uitgaan van de ‘ja, tenzij’-houding;
  • De gemeente moet alternatieve Corona-proof activiteiten stimuleren zodat de mensen in de wijk contact met elkaar blijven houden en eenzaamheid wordt voorkomen;
  • De gemeente moet zorgen voor structurele financiële middelen (dus niet langer met incidentele financiële middelen) voor de noodzakelijk te treffen maatregelen en de ondersteuning van Nieuwegeiners en ondernemers;
  • De gemeente moet een lange termijn Coronabeleid ontwikkelen en niet langer alleen ad hoc-beslissingen en beleid voeren;
  • Ondernemers moeten door de gemeente worden gesteund, ook financieel;