KUNST EN CULTUUR

WIJ VINDEN 

Kunst en Cultuur moet voor alle Nieuwegeiners toegankelijk zijn en blijven. Een goed en passend cultureel aanbod trekt daarnaast ook toeristen naar onze gemeente. Het Stadstheater De Kom is hier een goed voorbeeld van.

ONZE STANDPUNTEN OVER KUNST EN CULTUUR

LOKALE VERNIEUWING WIL

 • Subsidieverstrekking mag geen invloed hebben op de programmakeuze en -aanbod van de instellingen.
 • Gebruikmaking van de Bibliotheek moet voor alle inwoners betaalbaar en mogelijk blijven.
 • Sociale Wijk- en Buurtactiviteiten zoveel mogelijk faciliteren en niet belemmeren met overbodige regelgeving.
 • Geen verdere bezuinigingsmaatregelen op Kunst en Cultuur binnen de Gemeente Nieuwegein.
 • Initiatieven die bijdragen aan meerdere vormen van cultuuruitingen ondersteunen en de inwoners erbij betrekken.
 • Kunst- en Cultuureducatie moeten weer een vaste vorm krijgen binnen “de Kom”.
 • Er dient een veilige uitgaansgelegenheid voor jongeren gerealiseerd te worden.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

 • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
 • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
 • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
 • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen