MIGRATIE EN STATUSHOUDERS

onze KERNWAARDEN:

  • De gemeente moet erop toezien dat de verplichte inburgering ook wordt gevolgd. De gemeente dient de statushouders daarbij te helpen, door hen de weg te wijzen, bij het vervullen van de verplichtingen die zij hebben (bijvoorbeeld op grond van de Inburgeringswet);
  • Om de inburgering en de inzet op de arbeidsmarkt/school te versnellen, dient het belang van het leren van de Nederlandse taal te worden benadrukt;
  • Hoewel het doel is dat statushouders gaan deelnemen aan het sociale, maatschappelijke en werkende leven in Nieuwegein, moet er oog zijn voor hun (psychische) welbevinden en dient hulp en zorg die zij nodig hebben aangeboden te worden;
  • De gemeente dient te zorgen voor intensieve begeleiding van statushouders bij hun zoektocht naar woning, opleiding, werk, sociale activiteiten en welbevinden, waarbij het doel moet zijn om voor de langere termijn een meer structurele oplossing te vinden;
  • De gemeente moet de inzet van zorgtolken faciliteren, zodat kinderen niet meer hoeven te dienen als tolk voor familieleden of andere volwassenen;
  • De gemeente dient haar informatievoorziening in meerdere talen aan te bieden;