Multifunctioneel Sportpark in Nieuwegein-Zuid

02 jul 2020

De gemeente kan in samenwerking met sportverenigingen en bewoners aan de slag met de realisatie van een multifunctioneel sportpark in Nieuwegein- Zuid. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 mei besloten om extra budget vrij te maken voor een upgrade van sportpark Parkhout-Zandveld. Hiermee wordt een nieuwe, gezamenlijke accommodatie voor voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk mogelijk, gezamenlijke natuur- en kunstgrasvelden, extra parkeerplekken en plaats voor hockeyvereniging MHCN op het sportpark. De komende periode werkt de gemeente samen met verenigingen aan een definitief ontwerp voor het plan. Omwonenden van het sportpark krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de realisatie van het nieuwe hockeycomplex. Volgens planning kunnen de voetbalverenigingen na voorbereidende werkzaamheden in 2022 hun nieuwe accommodatie in gebruik nemen. Hockeyvereniging MHCN wil in 2023 starten met de aanleg van velden en realisatie van het clubhuis.

Wethouder Sport, John van Engelen (lokale vernieuwing): ‘Een nieuwe, gezamenlijke accommodatie biedt kansen voor sport en bewegen én om meer sociaal- maatschappelijke activiteiten voor de wijk op het sportpark te laten plaatsvinden. Zo zien we nu al voorbeelden als ‘walking football’ voor 65-plussers en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan met het vernieuwde sportpark verder uitgebouwd worden. Hockeyvereniging MHCN heeft aangegeven graag onderdak te bieden aan bouwspeeltuin Jeugdland. Hierdoor kunnen kinderen nog meer kennismaken met sport.’

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen