RUIMTELIJKE ORDENING

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING vindt dat de gemeente moet streven naar gevarieerde woonwijken waarbij bewoners, bouwers en architecten meer ruimte krijgen om variatie en verschil aan te brengen.

Verder vinden wij dat er in de wijken voldoende groen en speelruimte aanwezig moet zijn.

ONZE STANDPUNTEN OVER RUIMTELIJKE ORDENING

LOKALE VERNIEUWING WIL

  • Bestemmingsplannen dienen ontwikkelingsgericht te zijn met een visie op de toekomst.
  • Behoud van natuur- en landschapswaarden moeten overeind blijven.
  • LOKALE VERNIEUWING is tegen de bouw van windmolens en elke vorm van overlast daarvan ook al betreft het plaatsing in een van onze buurgemeenten.
  • Rood voor Rood en Groen voor Groen.
  • Koester wijkparken en andere bestaande groenvoorzieningen.
  • Speelruimte moet schoon en goed onderhouden zijn.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen