TOERISME EN RECREATIE

WIJ VINDEN 

Toerisme is momenteel een onderschatte functionaliteit in Nieuwegein.

Wij vinden dat de Gemeente Nieuwegein veel te bieden heeft. Wij vinden verder dat de toeristische mogelijkheden die er zijn beter gepromoot en optimaler benut moeten worden. De gemeente dient hierbij een faciliterende rol te spelen.  Op deze manier kan de Gemeente Nieuwegein zich als recreatiegemeente duidelijker op de kaart zetten.

Ook vinden wij dat we zuinig en trots moeten zijn op onze twee historische dorpskernen (Vreeswijk en Jutphaas) en de directe omgeving daarvan.

Verder vinden wij duurzame aandacht voor natuur en behoud noodzakelijk, gelijk wij het in standhouden van ons kanaal- en rivierlandschappen zeer belangrijk vinden.

ONZE STANDPUNTEN TOERISME EN RECREATIE

LOKALE VERNIEUWING WIL

  • De gemeente Nieuwegein moet zich nadrukkelijk inzetten voor de promotie van haar toeristische producten.
  • De dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk moeten we koesteren en op herkenbare wijze uitdragen.
  • De toeristische mogelijkheden en het serviceniveau van toeristische informatie moet op een hoger plan gebracht worden.
  • Toeristenbelasting met jaarlijkse inflatiecorrectie handhaven.
  • De opbrengst vanuit de toeristenbelasting dient aantoonbaar gebruikt te worden voor toerisme bevorderende maatregelen.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen