AFVAL, MILIEU EN GROEN

ONZE KERNWAARDEN:

  • Het dumpen van afval en grofvuil op straat willen wij oplossen door het ophalen van grofvuil weer gratis te maken en door op dit punt meer en beter te handhaven;
  • Er moet worden gestreefd naar een vergroting van de biodiversiteit, dus meer en verschillende planten en dieren;
  • Bestaand groen moet groen blijven, hoe klein ook. Dus stukken grond die nu bestemd zijn voor groen, mogen niet worden gebruikt voor het realiseren van woningen of andere gebouwen;
  • Het groen moet goed en minstens 1 keer per jaar worden onderhouden, zodat achterstallig onderhoud wordt voorkomen;
  • Stukjes snippergroen (klein stukje gemeentelijke grond) moeten niet worden verkocht, maar moeten, in beheer van de gemeente of in particulier beheer, groen blijven;
  • De aanleg en het gebruik van groene (sedum) daken moet worden gestimuleerd;
  • Milieudelicten (zoals het lozen van afvalstoffen in het milieu) en illegale vuilstort moeten hard aangepakt worden en er dient consequent gecontroleerd en gehandhaafd te worden;
  • Ongedierte en (invasieve) exoten (zoals de Amerikaanse rivierkreeft in de sloten en de Japanse Duizendknoop in tuinen en plantsoenen) dienen effectief te worden bestreden;