KLIMAAT, ENERGIE EN DUURZAAMHEID

ONZE KERNWAARDEN:

 • Wat ons betreft moet de gemeente vol inzetten op duurzaamheid;
 • Bij de energietransitie moet de gemeente ervoor zorgen dat onze stad tijdig ‘van het gas af’ is. ‘Verplicht van het gas af’ moet vooral goed en verantwoord worden gerealiseerd en niet perse sneller dan vereist;
 • Duurzame energieopwekking heeft de voorkeur, indien deze vorm niet overlastgevend is voor Nieuwegeiners;
 • Teneinde overlast te voorkomen, zijn wij tegen het plaatsen van windturbines, ook aan de rand van Nieuwegein;
 • De gemeente dient in gesprek te blijven met buurgemeenten die het plaatsen van windturbines overwegen, omdat het plaatsen van windturbines net buiten de gemeentegrens van Nieuwegein ook overlast voor Nieuwegeiners kan opleveren;
 • De gemeente dient met Utrecht in gesprek te blijven over de inrichting/bestemming van Rijnenburg en Reijerscop;
 • Zon op het dak (van grote bedrijven en van particulieren) heeft de voorkeur boven zonnevelden;
 • Het bouwen van energie neutrale woningen moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd (nul op de meter);
 • Het isoleren van oudere woningen moet worden versneld, in samenspraak met de woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders;
 • Huiseigenaren die zelf geen financiële middelen hebben om isolerende maatregelen te treffen, moeten door de gemeente worden geholpen, bijvoorbeeld met een aantrekkelijke lening of subsidie;
 • De gemeente dient nieuwe bedrijven (bv op bedrijventerreinen) te verplichten om duurzaam te bouwen, waarbij zonnepanelen op het dak het minimale uitgangspunt is;
 • De gemeente moet meewerken aan en interesse tonen in de onderzoeken naar de mogelijkheden van het winnen van aardwarmte in/onder Nieuwegein, waarbij de absolute voorwaarde is dat deze vorm van warmte geen gevaar oplevert voor de veiligheid, drinkwatervoorzieningen of eigendommen/woningen van Nieuwegeiners;
 • De gemeente moet het elektrisch/hybride autorijden aanmoedigen en stimuleren, onder meer door te zorgen voor voldoende (openbare en slimme) laadpalen;
 • De te plaatsen openbare laadpalen dienen zoveel mogelijk gecombineerd te worden met een andere functionaliteit, waaronder bijvoorbeeld een AED of een lantaarnpaal;
 • De gemeente moet ervoor zorgen dat er vanaf 2022, ook in Nieuwegein, elektrische bussen rijden. Tot nu toe gaan deze bussen voornamelijk naar Utrecht;