STANDPUNTEN

Is veiligheid voor jou ook belangrijk? En wil je graag zien dat de personen waarom je geeft de juiste zorg ontvangen? Dan ben je bij Lokale Vernieuwing aan het juiste adres. 

Wij hebben onze standpunten zorgvuldig geselecteerd zodat deze het belang dienen van alle inwoners van onze mooie stad. We verliezen de inwoner niet uit het oog en door onze lokale aanpak kunnen wij de standpunten los van landelijke politiek ten uitvoer brengen. Je kunt er op vertrouwen dat wij onze beslissingen nemen met onze inwoners in ons achterhoofd. 

ZORG EN WELZIJN

De kwaliteit van de geleverde zorg en het welzijn moet voor alle inwoners van Nieuwegein op hoog niveau gehouden worden.

 

INTEGRALE VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid zijn de twee belangrijkste pijlers van een goed bestuurde gemeente. Alleen wanneer deze pijlers in orde zijn is het plezierig wonen en verblijven in Nieuwegein.

 

AFVAL, MILIEU EN GROEN

Belangrijk is dus dat wijken hun groen behouden, er regelmatig onderhoud plaatsvindt en dat bestaand groen ook groen blijft!

 

ECONOMIE EN WERK

Een stimulerend en ondersteunend ondernemersklimaat

ONDERWIJS EN EDUCATIE

Iedereen kan gepast en gewenst onderwijs volgen

MIGRATIE EN STATUSHOUDERS

Een snel en zorgvuldig intergratieproces naar betaald werk

SPORT

Sporten is laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen

KUNST EN CULTUUR

Kunst en cultuur is toegankelijk voor alle inwoners

TOERISME EN RECREATIE

Betere promotie en benutting van de toeristische mogelijkheden

FINANCIEN

Een verantwoord en degelijk financieel beleid

WONEN

Een evenwichtig aanbod van huur- en koopwoningen

VERKEER EN VERVOER

Een veilige en soepele verkeersdoorstroming

WIJKBEHEER

Een belangrijke rol voor wijken en de wijkvertegenwoordiging

RUIMTELIJKE ORDENING

Voldoende groen en speelruimte in iedere wijk aanwezig

BESTUUR EN ORGANISATIE

Er zijn voor alle inwoners van Nieuwegein

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

Als lid van de partij: 

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen