FINANCIEN

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur een verantwoord en degelijk financieel beleid voert. Indien blijkt dat daarvan geen sprake is, of dit wordt vermoed, zal het gemeentebestuur om uitleg en verantwoording worden gevraagd.

ONZE STANDPUNTEN FINANCIEN

LOKALE VERNIEUWING WIL

  • De uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht in zogenaamde “gemeenschappelijke regelingen ” moeten voortvarend opgepakt en uitgevoerd blijven worden.
  • Subsidies worden alleen nog verstrekt in de vorm van budgetsubsidies met prestatieafspraken
  • Onroerendezaakbelasting (OZB) mag buiten de jaarlijkse inflatiecorrectie niet verder verhoogd worden.
  • Overige gemeentelijke belastingen en heffingen dienen primair ter dekking van de daarop betrekking hebbende of mee samenhangende kosten.
  • Begrotingsoverschotten in enig jaar dienen voor minimaal een kwart deel te worden aangewend voor het aflossen van de gemeentelijke schulden.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen