Financiën

ONZE KERNWAARDEN:

  • De gemeente dient een verantwoord en solide financieel beleid te voeren, welk beleid op een duidelijke manier wordt gecommuniceerd en uitgelegd zodat het beleid voor de gemeenteraad en voor de Nieuwegeiners goed controleerbaar en begrijpelijk is;
  • De uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht in zogenoemde ‘gemeenschappelijke regelingen’ moeten (blijvend) voortvarend opgepakt en uitgevoerd worden en moeten kritisch op hun functioneren worden beoordeeld;
  • De onroerendezaakbelasting (OZB) mag alleen verhoogd worden met de inflatiecorrectie en dus niet met een hoger percentage;
  • Overige gemeentelijke belastingen en heffingen dienen kostendekkend te zijn en dus geen ‘extra spaarpotje’ op te leveren;
  • Begrotingsoverschotten dienen terug te vloeien in de algemene reserve;
  • De gemeente dient een gedegen en consequent beleid voor het aflossen van de eigen schulden/leningen te ontwikkelen en te blijven voeren;