INTEGRALE VEILIGHEID 

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING vindt openbare orde en veiligheid de twee belangrijkste pijlers van een goed bestuurde gemeente. Alleen wanneer deze pijlers in orde zijn is het plezierig wonen en verblijven in Nieuwegein.

Wij vinden het dan ook erg belangrijk om veel aandacht, tijd en geld te besteden aan het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van de Gemeente Nieuwegein, bijvoorbeeld door het nemen van krachtige maatregelen op preventief, proactief en repressief gebied. Goede samenwerking met politie, burgerwacht en met de inwoners zelf zijn hierbij van essentieel belang.

Extra aandacht dient gegeven te worden aan het behoud van de leefbaarheid binnen onze gemeente en de directe en harde bestrijding van alle vormen van overlast en criminaliteit.

ONZE STANDPUNTEN OVER INTEGRALE VEILIGHEID

LOKALE VERNIEUWING WIL

 • Het aantal wijkagenten in Nieuwegein moet blijvend voldoen aan de landelijk gestelde normering.
 • Op alle fronten moeten de huidige percentages van overlast en criminaliteit afnemen.
 • Snelheidscontroles in en om de wijken en rondom scholen opvoeren en intensiveren.
 • Strakke controle en strikte handhaving op milieudelicten, het willekeurig dumpen van afval en drugs- en hondenpoepoverlast.
 • Onderhouden van adequate verlichting op gevaarlijke en sociaal onveilige plekken in de Gemeente.
 • Cameratoezicht inzetten ter verkrijging van bewijslast op locaties die bekend staan als overlastlocatie en/of waar veel (auto) inbraken plaats vinden.
 • Kentekenregistratie van weggebruikers (ook brom- en snorfietsen) d.m.v. camerabewaking op alle in- en uitgaande wegen van Nieuwegein.
 • Toegankelijkheid van meldingsnummer 14030 na kantoortijden en in weekend beter organiseren.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

 • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
 • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
 • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
 • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen