LOKALE UITDAGINGEN

ONZE KERNWAARDEN:

  • De lange wachtlijst van woningzoekenden (voor een sociale en/of betaalbare huurwoning) willen wij oplossen door gereguleerd (en dus niet onbeperkt) met name duurzame woningen te bouwen, waarbij het uitgangspunt is dat zowel jong als oud in Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij bewonersinitiatieven worden gestimuleerd en er extra aandacht is voor starterswoningen (zowel huur als koop);
  • Het gevoel niet gehoord te worden door de gemeente willen we wegnemen door scherper toe te zien op participatie (= het actief betrekken van Nieuwegeiners bij te nemen beslissingen) en ook eerder met deze participatie te starten zodat Nieuwegeiners eerder worden betrokken en gehoord, bijvoorbeeld bij bouwprojecten;
  • De oude schoolgebouwen voor het basisonderwijs willen wij versneld vernieuwen door vernieuwbouw toe te passen, waardoor het karakteristieke van de huidige scholen behouden blijft terwijl de nieuwe gebouwen wel voldoen aan de huidige regelgeving/(ventilatie- en veiligheids)eisen;
  • Het slechte onderhoud van de groen- en speelvoorziening willen wij oplossen door terug te keren naar het jaarlijks onderhouden van deze voorziening. Door bezuinigingen is dit onderhoud de afgelopen jaren teruggebracht naar eens per twee jaar, waardoor er enorme wildgroei is ontstaan welke is opgelost door grote delen te kappen/verwijderen. Dit moet voor de toekomst worden voorkomen door te investeren in onderhoud;
  • Het dumpen van afval en grofvuil op straat willen wij oplossen door het ophalen van grofvuil weer gratis te maken en door op dit punt meer en beter te handhaven;
  • De ergernis aan hondenpoep willen wij oplossen door beter te handhaven en goede en duidelijke plekken te maken en te markeren waarop honden kunnen worden uitgelaten of los mogen lopen. Daarnaast dienen poepzakjes gratis te worden verstrekt, bijvoorbeeld door deze zakjes op te hangen aan de poepprullenbakken;