MOBILITEIT

onze KERNWAARDEN:

 • Nieuwegein moet een veilige stad zijn voor alle vormen van verkeer, waarin voldoende ruimte is voor auto’s en autobezit en waarin het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief is;
 • De gemeente moet bewonersinitiatieven om de verkeersveiligheid in de wijk te bevorderen of meldingen over onveilige situaties serieus nemen en snel op- en aanpakken (wijkgerichte aanpak);
 • De verkeersveiligheid in kinderrijke buurten en bij scholen dienen per situatie te worden beoordeeld en aangepakt (wijkgerichte aanpak);
 • De verkeersdoorstroming tijdens spitsuren moet verder worden geoptimaliseerd;
 • De voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets moeten in stand blijven;
 • Het gebruik van sluiproutes (file-mijders) moet stevig ontmoedigd worden, bijvoorbeeld door weggedeelten tijdelijk af te sluiten of door een knip in de weg aan te brengen;
 • Op de hoofdstructuurwegen dient maximaal 70 kilometer per uur als maximumsnelheid te gelden;
 • Op de wijkwegen dient maximaal 50 km per uur als maximumsnelheid te gelden;
 • In de woonwijken dient maximaal 30 km per uur als maximumsnelheid te gelden, waarbij in woonerven de maximale snelheid van 15 km per uur geldt;
 • Om het overzichtelijk te houden dient er op 1 weg 1 maximumsnelheid te gelden (bv: Batauweg waarop nu 30/50/30 mag worden gereden);
 • Na herinrichtingen of belangrijke wijzigingen in bestemming/woning/gebruik dient de verkeerssituatie en -veiligheid en de ter plaatse geldende maximumsnelheid opnieuw te worden beoordeeld;
 • Het openbaar vervoer dient geoptimaliseerd te worden en blijven, waardoor het een volwaardig en goed alternatief wordt en blijft voor de auto;
 • De huidige buslijnen en -haltes moeten minstens behouden blijven;
 • De buurtbus Vreeswijk dient in stand gehouden te worden en verder te worden geoptimaliseerd;
 • In het kader van de veiligheid dienen fietspaden, indien daarvoor voldoende ruimte is, zo veel mogelijk vrij te liggen (dus niet aan de rijweg vast of in ieder geval middels een verhoging te worden afgescheiden);
 • Er dient te worden gezorgd voor goede fietspaden die een goede doorstroming mogelijk maken en aansluiten op fietspaden en -routes van buurtgemeenten en van en naar belangrijke plekken in Nieuwegein (onder andere naar scholen, winkels en sportgelegenheden)