ONDERWIJS EN EDUCATIE

onze KERNWAARDEN:

  • De oude schoolgebouwen voor het basisonderwijs willen wij vernieuwen door snellere vernieuwbouw toe te passen, waardoor het karakteristieke van de huidige schoolgebouwen behouden blijft, terwijl de nieuwe gebouwen wel voldoen aan de huidige regelgeving/(ventilatie- en veiligheids)eisen;
  • Schoolbesturen die een brede school willen zijn, dienen hierbij door de gemeente ondersteund te worden;
  • Daar waar de mogelijkheid bestaat dienen kinderopvang (BSO) en peuterspeelzaal samengevoegd te worden en beschikbaar te zijn voor alle gebruikersgroepen;
  • Vroegschoolse educatie dient beschikbaar te blijven, (ook) voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en/of sociale achterstand;
  • De gemeente dient scholen te stimuleren om EHBO- en reanimatielessen/-cursussen te verzorgen;
  • MBO-onderwijs dient in Nieuwegein behouden te blijven;De gemeente dient een divers aanbod van (MBO-)opleiding na te streven en te stimuleren;Alle schoolgaande kinderen dienen bijles te kunnen volgen;