ONDERWIJS EN EDUCATIE

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING is trots op de educatieve voorzieningen die er in de Gemeente Nieuwegein zijn. Bijna ieder kind kan binnen de eigen gemeente gepast en gewenst onderwijs volgen.

Voor de gemeente blijven er nog twee belangrijke taken over, zijnde het verzorgen van nieuwe/passende/moderne/veilige huisvesting voor de scholen en een goede afstemming met de ondersteuningsvoorzieningen.

ONZE STANDPUNTEN OVER ONDERWIJS EN EDUCATIE

LOKALE VERNIEUWING WIL

  • De gemeente dient het opstarten en in stand houden van diversiteit in opleidingen binnen de stad te stimuleren.
  • Schoolbesturen die een brede school willen zijn dienen hierbij door de gemeente ondersteund te worden waarbij de gemeente geen financiële risico’s loopt.
  • Waar hiervoor de mogelijkheden zijn dienen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samengevoegd te worden en beschikbaar te zijn voor alle gebruikersgroepen.
  • Vroegschoolse educatie moet beschikbaar blijven, (ook) voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en/of sociale achterstand.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen