RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

ONZE KERNWAARDEN:

  • Wij zijn voor gereguleerd (en dus niet onbeperkt) bouwen, waarbij het uitgangspunt is dat zowel jong als oud in Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij bewonersinitiatieven worden gestimuleerd, er extra aandacht is voor starterswoningen (zowel huur als koop) en het uitgangspunt duurzame bouw is;
  • De gemeente dient met Utrecht in gesprek te blijven over de inrichting/bestemming van Rijnenburg en Reijerscop;
  • Nieuwegein dient aantrekkelijk te blijven, door het behoud van natuur- en landschapswaarden en door het in stand laten van parken en andere groenvoorzieningen;
  • Wat nu een groen bestemming heeft, moet ook in de toekomst een groene bestemming houden;
  • Speelruimten moeten schoon en goed onderhouden zijn;