SPORT EN BEWEGEN

ONZE KERNWAARDEN:

  • Iedereen die dat wil (of moet), moet kunnen sporten. Dat geldt voor jong en oud en voor specifieke doelgroepen (bv: Nieuwegeiners met een beperking of met een laag inkomen). Sporten en bewegen is, zeker onder de huidige Corona-omstandigheden, voor iedereen van wezenlijk belang;
  • Ieder kind moet kunnen sporten en/of van een sportvereniging lid kunnen worden en een zwemdiploma (A en B) kunnen halen. Indien het gezin dit niet kan betalen, dient de gemeente dat te faciliteren/betalen. Dit geldt ook voor de aanschaf van de benodigde sportartikelen;
  • Huurtarieven voor (binnen en buiten)sportaccommodaties dienen voor verenigingen en voor particulieren betaalbaar te blijven;
  • De gemeente dient te zorgen voor voldoende en goed gefaciliteerde (binnen)sportaccommodaties/sporthallen/gymzalen, waarbij het bij voorkeur gaat om faciliteiten die multi-inzetbaar zijn;
  • De gemeente moet openstaan voor alle vormen van sporten/sportverenigingen;
  • Iedere vorm van verbinding of samenwerking tussen sportverenigingen dient te worden gestimuleerd;