WIJKBEHEER

WIJ VINDEN 

LOKALE VERNIEUWING ondersteunt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de belangrijke rol van wijken en wijkvertegenwoordiging. Bijeenkomsten in de wijk dienen daarbij als klankbord en input voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid.

ONZE STANDPUNTEN OVER WIJKBEHEER

LOKALE VERNIEUWING WIL

  • Het huidige onderhoudsniveau van infrastructuur en voorzieningen in de wijken heeft in sommige wijken de kritische ondergrens bereikt. Dit betreft met name het onderhoud van straten en het stadsmeubilair.
  • Er dienen meer middelen beschikbaar gesteld te worden om een veilige en verantwoorde leefomgeving in alle Nieuwegeinse wijken te realiseren.
  • College en Raad dienen structureel de wijken in te (blijven) gaan om bewoners een luisterend oor te bieden.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen