Fractievoorzitter Heleen Peters raadslid van de week!

Als je een grote mond hebt en goede ideeën hebt, moet je niet langs de lijn blijven staan, maar iets doen met je mening en ideeën!

Heleen Peters

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft onze fractievoorzitter Heleen Peters deze week uitgeroepen tot Raadslid van de week.

In het interview dat ze gaf voor de website geeft ze aan zichzelf te typeren als “Recht voor z’n raap, eerlijk, duidelijk, bereikbaar en toegankelijk.” Verder krijgen zowel de griffie als de burgemeester van Nieuwegein een pluim van Heleen.

De lage opkomst in Nieuwegein bij verkiezingen en de betrokkenheid van inwoners ziet Heleen als een uitdaging: “In Nieuwegein is de opkomst bij de verkiezingen vaak (nog) net iets lager dan het landelijk gemiddelde. Mede dit gegeven is aanleiding geweest om met een aparte commissie na te denken over de vraag hoe we dit kunnen veranderen. En dan gaat het niet alleen over de opkomst bij de verkiezingen, maar om de burgerbetrokkenheid in zijn algemeenheid te vergroten. Dat is niet alleen een boodschap richting de Nieuwegeiners, maar zeker ook naar de 33 leden van onze raad: laat je zien, leg uit en praat met elkaar en de inwoners! Ik vind zichtbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en eerlijkheid de 4 eerste goede stappen naar meer contact tussen Nieuwegeiners en tussen Nieuwegeiners enerzijds en de gemeenteraad anderzijds, met als resultaat elkaar weten te vinden, elkaar beter begrijpen en zo betere besluitvorming.

Het hele interview lees je op de site van de NVR: Raadslid van de week: Heleen Peters