Persbericht: Evenemententerrein

Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2024 heeft de Gemeenteraad van de Gemeente Nieuwegein een beslissing genomen over het voorgenomen raadsvoorstel, inhoudende de realisatie van een evenemententerrein in het centraal deel van Park Oudegein.

De Gemeenteraad heeft uiteindelijk voor dit raadsvoorstel gestemd. Dit betekent dat er in Park Oudegein, in het centrale deel (gelegen tussen het Natuurkwartier en Sportpark Parkhout), een evenemententerrein zal worden gerealiseerd.

Heleen Peters, fractievoorzitter van Lokale Vernieuwing, is content: ‘yes, het is gelukt!’.

Ze legt verder uit: ‘Het evenemententerrein is een lang gekoesterde wens van een zeer groot gedeelte van de gemeenteraad. Dat is waar de gemeenteraad elkaar vond. Maar de voorgestelde locatie viel niet bij iedereen goed. Er waren een aantal fracties die tegen de locatie waren, met name vanuit ecologisch en groen perspectief. Andere fracties wezen op de onduidelijkheid over de behoefte uit de stad en op de forse financiële middelen die ermee gepaard gaan.’

De fractie Lokale Vernieuwing was altijd sterk voorstander van de realisatie van een evenementenlocatie. De fractie bleef positief toen de huidige locatie werd voorgesteld, hoewel de fractie ook inziet dat omwonenden bang zijn voor geluid en ander overlast. Nu Lokale Vernieuwing ervan overtuigd is dat deze bezwaren door het stellen van randvoorwaarden en door het stellen van voorwaarden, gekoppeld aan de vergunningverlening, kunnen worden weggenomen of sterk kunnen worden beperkt, heeft de fractie voor het voorstel gestemd. In totaal stemden 19 raadsleden voor en 14 raadsleden tegen, waarmee het voorstel is aanvaard en door het college dient te worden uitgevoerd.