Camera inzet in Nieuwegein

15 okt 2020

Gisteren, donderdag 15 oktober 2020, heeft de fractie van Lokale Vernieuwing samen met de mede-indieners CDA, VVD, VSP en Groep Verdam een motie met deze strekking ingediend. De bedoeling van deze motie is om de Burgemeester ertoe aan te zetten om onderzoek te verrichten naar de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de inzet van camera-toezicht op de in het Integraal Veiligheidsplan genoemde risicolocaties, waaronder bedrijventerreinen en grote openbare parkeerplaatsen.

De bedoeling van het onderzoek is dat alle voor- en nadelen van de inzet van cameratoezicht op een rij worden gezet om vervolgens, nadat ook de juridische aspecten zijn meegewogen, te komen met een advies om deze vorm van toezicht wel of juist niet te gaan toepassen op de genoemde locaties in onze gemeente.

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft met een (krappe) meerderheid voor dit voorstel van de fractie Lokale Vernieuwing gestemd! In het tweede kwartaal van 2021 worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

#lokale politiek doet ertoe!

Hier kunt u de bijdrage van fractievoorzitter Heleen Peters zien, het volledige debat kunt u terugvinden op de FB pagina van de Nieuwegeinse raad.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

  • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
  • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
  • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
  • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen